Brak produktów
Działamy na terenie całego kraju
Masz pytanie?   E-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pl     tel.: 505 086 648   od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00
Brak produktów
Nasza oferta:
przelewy 24 ceneo Raf-eko Zawada Rafal - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

jesteś tutaj: Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn, Tel.: +48 505 086 648 , e-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.plo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.


 

 

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:

RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ 

ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn,

NIP 548-129-30-98, REGON 241022489

 

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, możesz skorzystać formularza, którego wzór znajduje się pod tym linkiem (plik gotowy do wydruku). Jego treść prezentujemy również poniżej:

 

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ z siedzibą w Cieszynie, adres do wysyłki: ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn, e-mail: biuro@raf-eko.cieszyn.pltel.: +48 505 086 648.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_________________________________________________________________________________

- Numer zamówienia

________________________________________

- Adres e-mail

________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________

- Adres konsumenta(-ów)

________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

________________________________________

- Data

________________________________________

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI

 

Przypominamy, że Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).  Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 

Co to jest wada fizyczna?

Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:

-  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

-  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

-  została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

-  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

a.     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru skorzystać możesz z przygotowanych przez nas wzorów oświadczeń:

 

Wzór oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia o żądaniu usunięcia wady

Wzór oświadczenia o żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI

ZNAJDZIESZ W REGULAMINIE:

http://raf-eko.pl/pages/regulamin

Jeśli konieczne jest odesłanie zakupionych produktów, powinny one być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:
RAF-EKO ZAWADA RAFAŁ 

ul. Filasiewicza 7, 43-400 Cieszyn,

NIP 548-129-30-98, REGON 241022489